به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از  بامداد سه‌شنبه دوم مرداد ماه ۹۷ بالغ بر ۵۱ هزار و ۲۶۲ بارنامه  در سامانه بارنامه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي كشور به ثبت رسيده و اين روند افزايشي همچنان ادامه دارد. به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي ، حسين متولي حبيبي […]

مقدمه حمل و نقل شریان اصلی پیکره جامعه به شمار می رود حمل و نقل از جمله امور زير بنايي و فرابخشي است و به عنوان حلقه اتصال صنايع مختلف کشور می باشد بخش حمل و نقل ماهيت راهبردي داشته و چگونگي کارايي آن بر ساير فعاليت هاي اقتصادي موثر بوده و در مجموع بر […]