مقدمه

 • حمل و نقل شریان اصلی پیکره جامعه به شمار می رود
 • حمل و نقل از جمله امور زير بنايي و فرابخشي است و به عنوان حلقه اتصال صنايع مختلف کشور می باشد
 • بخش حمل و نقل ماهيت راهبردي داشته و چگونگي کارايي آن بر ساير فعاليت هاي اقتصادي موثر بوده و در مجموع بر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي کشور تاثير بسزايي دارد
 • سه بخش کلی صنعت حمل و نقل از نظرساختار کلی :
  • زیرساخت
  • بهره برداری
  • وسائل نقلیه
 • چهار بخش اصلی حمل از نظر کانال حمل و نقل:
  • جاده اي
  • ريلي
  • دريايي
  • هوايي

مشکلات حمل و نقل بار در کشور :

 • بهره وری پایین صنعت حمل و نقل بار در کشور
 • عدم وجود دیدگاه لجستیکی (ارائه خدمات چرخه کامل زنجره تأمین)
 • عدم امکان برنامه ریزی و دریافت تعهد زمانی برای صاحبان بار
 • عدم امکان ردیابی و پایش هوشمند کالا و ناوگان
 • عدم وجود مکانیزم جامع کنترل کیفیت صنعت حمل و نقل
 • هزینه تمام شده بالا برای صاحبان کالا و مالکین ناوگان
 • راننده محوری و خود مالکی ناوگان : عدم وجود دید شرکتی و تخصصی حمل و

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *